جلسات کلاس های دروس اصلی ویژه ی والدین دانش آموزان دبستان نوید صالحین

جلسه فوق برنامه ی دپارتمان زبان ویژه ی والدین دانش آموزان دبستان نوید صالحین

وبینارهای دانش افزایی والدین دبستان ( تمامی پایه ها )

دوره ی مبانی روانشناسی ویژه والدین