اهداف درس فارسی

نمونه طرح درس فارسی

سیستم دپارتمانی

با توجه به رویکرد شورایی در مدرسه و از طرف دیگر لزوم همکاری و همراهی همه جانبه ی ارکان مدرسه در شکل گیری رویکرد مدرسه به فرآیند یاددهی-یادگیری، تشکیل جلسات تخصصی امری ضروری است. در این جلسات دپارتمانی که به صورت تخصصی در هر درس و با حضور معلمان پایه و فرد متخصص آن درس تشکیل می شود، مفاهیم کتاب درسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط رشدی دانش آموزان و ویژگی های هر درس، شیوه های تدریس، فعالیت دانش آموز و روش ارزشیابی مستمر و پایانی و کاربرگ های مورد نیاز تدوین می گردد.

 

اهداف درس فارسی

خواندن: وضعیتی است که با درگیر کردن ذهن دانش آموز با قالب های ادبی، تصاویر، نشانه­ها و ترکیب نشانه­ها، منجر به پرورش خوب دیدن، دقیق گوش دادن، روان خواندن، تقویت حافظه­ی زبانی، درک متن، خوب سخن گفتن، واژه آموزی، درک محتوا، رعایت لحن و آهنگ و درک تصویری می شود. صحیح خوانی و آهنگین خواندن جملات باید به گونه ای باشد که منجر به درک موضوع و دریافت مفاهیم مندرج در کتاب درسی و بیان شیوای آن گردد.

پرورش درک شنیداری با گوش دادن به خوانش متن، تقویت اعتماد به نفس با شعر خوانی، قدرت سخن گفتن در برابر جمع و کاهش کم رویی با اجرای نمایش، پرورش حافظه و تقویت فن بیان با حفظ شعر و تقویت قدرت ادراکی و تفکّر با خواندن حکایت و ضرب المثل و و گفت و شنود محقق می گردد.

نوشتن: وضعیتی است که با درگیر کردن ذهن دانش آموز با تصویر نویسی، انشا، مقایسه ی پدیده­ها، نوشتن تفاوت­ها و همانندی­ها و تبدیل شعر به نوشته های ساده، مهارت نوشتن نزد وی تقویت می­گردد. او با درک صداها و نشانه­ها، توانایی بازشناسی و کاربست شکل درست نشانه­ها را پیدا می­کند. وی با شناخت چگونگی واژه­سازی و درک معانی مترادف و متضاد، قادر به استفاده­ی درست از کلمات و نشانه­ها در نوشتار می­شود. همچنین این توانایی­ها او را یاری خواهد کرد تا با خلاقیت، جملات تازه بسازد و با پرورش تخیل، بتواند متن­هایی در قالب انشا ساخته و پرداخته کند. این درس با ایجاد فرصت برای تفکر، درک و دریافت او را از سطح ساده و دریافت اطّلاعات آشکار متن به لایه های زیرین و سطوح عمیق­تر درک متن، راهبری می­نماید.

 

نمونه طرح درس فارسی

طرح درس هنرمند

پایه: دوم

عنوان درس: هنرمند

مفهوم: انواع هنر و هنرمندان، ترکیب

فعالیت یادگیری: ابتدا هر دانش آموزان متن درس را با صدای کوتاه خواند، سپس دانش آموزان به نوبت قسمتی از آن را بلند خواندند و در انتها معلم متن را بلندخوانی کرد. بعد از گفت و شنود پیرامون مفاهیم درس و عبارت های دشوار، دانش آموزان تجربیات خود در مورد هنر را به اشتراک گذاشتند. در ادامه تعدادی از صنایع دستی ایران در کلاس به نمایش در آمد و دانش آموزان با مشاهده ی نزدیک آن ها و همچنین اسلاید مرتبط با آن، با نام هنرهای مهم ایران و هنرمندان آن، آشنا شدند. در طی این فعالیت ها با ترکیب واژه ها برای ساخت واژه ی هنرمند مرتبط با هر هنر نیز آشنا شدند.

 

در فعالیت خانه، دانش آموزان با انتخاب یک هنرمند، روزنامه دیواری آن را در قالب یک کاربرگ در یک کار تحقیقی کامل کرده و به کلاس ارائه دادند.

   فایل پی دی اف : هنرهای مهم ایران   –>    صنایع دستی ایراندانلود