فارسی

  مفهوم: واژه آموزی

فعالیت: دانش آموزان واژه های دشوار درس را بر روی بدن مار نوشته و رنگ آمیزی نمودند. پس از برش از آن ها برای تزئین کلاس استفاده نمودند.

 

 

مهارت: حفظ شعر

فعالیت: دانش آموزان پازل شعر کتاب درسی خود را ساختند و با جور کردن آن، حفظ بودن آن را تمرین کردند.

 

 

مفهوم: محله

فعالیت: دانش آموزان با مشاهده ی عکس های تهران قدیم، اجزای محله را تشخیص داده و با تهران کنونی مقایسه کردند.

 

 

مفهوم: نشانه های جمع

فعالیت: دانش آموزان بر روی بنر، بازی نشانه های جمع را انجام دادند.

 

ریاضی

  مفهوم: راه برد حل مسئله (الگویابی)

فعالیت: دانش آموزان براساس الگوی عددی داده شده، به ساخت آپارتمان چند طبقه با لگو پرداختند.

 

مفهوم: مفهوم: محاسبه ی عددی (جمع)، ماشین های ورودی و خروجی

فعالیت: دانش آموزان با قرار گرفتن در جایگاه ورود، خروج و دستور ماشین، محاسبه ی عددی را تمرین کردند.

 

مفهوم: تقارن

فعالیت: دانش آموزان با نقاشی از صورت، تقارن های موجود بر روی صورت را کشف کردند.

 

مفهوم: الگوسازی شکلی

فعالیت: دانش آموزان پس از ساخت اشکال مختلف، آن ها را براساس الگو کنار هم قرار دادند.

 

مفهوم: مکعب

فعالیت: دانش آموزان سعی کردند با استخراج طرح گسترده ی مکعب با استفاده از یک مکعب ساخته شده، الگو را بکشند و سپس با کمک الگو، مکعب بسازند.

 

علوم

 

مفهوم: اندازه گیری حجم مایعات

فعالیت: دانش آموزان با تقسیم مایع در لیوان های مختلف، به اهمیت واحد اندازه گیری پی بردند.

 

مفهوم: اندازه گیری جرم جامدات

فعالیت: دانش آموزان با استفاده از ترازوی دو کفه، جرم کیسه های میوه را اندازه گیری کردند و سپس ترازو ساختند.

 

مفهوم: طبقه بندی مواد غذایی

فعالیت: دانش آموزان با حضور در بازار میوه و تره بار، چگونگی دسته بندی مواد در مراکز فروش را مشاهده و گزارش تهیه کردند.

 

مفهوم: حالت گازی مواد

فعالیت: دانش آموزان با ساخت حباب، با مفهوم حالت گازی مواد آشنا شدند.

 

مفهوم: طبقه بندی جانوران مهره دار

فعالیت: دانش آموزان در گروه های دو نفره تصاویر داده شده از جانوران را براساس قانونی که خود تشخیص دادند، دسته بندی نموده و با دیگران به اشتراک گذاشتند.

 

مفهوم: جمع آوری اطلاعات

فعالیت: دانش آموزان با استفاده از پرسش نامه، در زنگ تفریح در مورد خوراکی های محبوب دانش آموزان از آنان پرسش نمودند.

 

مطالعات اجتماعی

 

مفهوم: رشد جسمی و تغییرات بدن

فعالیت: دانش آموزان با به همراه آوردن لوازم و لباس های مربوط به طفولیت تا کنون، پیرامون رشد بدن و تغییر توانایی های خود به گفت و شنود پرداختند.

 

هدیه های آسمان

 

مفهوم: شكرگزاری نعمت‌هاي خدا

فعالیت: دانش آموزان نمایش آستین های خالی را اجرا نمودند.

 

هنر و خلاقیت

 

مهارت: طراحی و نقاشی

فعالیت: دانش آموزان پس از یادگیری کلیات سبک کوبیسم، اثری هنری را به این سبک خلق نمودند.

 

زبان انگلیسی

 

مهارت: خواندن و نوشتن متن انگلیسی

فعالیت: دانش آموزان با انتخاب یک موضوع و تهیه ی تصاویر مرتبط، متن کوتاه مرتبطی را به زبان انگلیسی نوشتند.