مشخصات دانش آموز

  1. پسر

  2. اطلاعات تحصیلی
  3. نوع مدرسه/مهدکودک دولتیغیردولتی
   مشخصات پدر
   1. مشخصات مادر
   اطلاعات تکمیلی
   1. *ولی گرامی به دلیل تکمیل ظرفیت ، پیش ثبت نام در پایه های دوم - سوم و چهارم به اتمام رسیده است
   2. تهران

  ولی گرامی لطفا پس از یکبار ارسال نهایی فرم پیش ثبت نام منتظر دریافت پیامک و تماس از طرف ما باشید و از تکمیل و ارسال چندباره آن خودداری نمایید . با تشکر

  ثبت نام پیش دبستان و دبستان پیش ثبت نام نوید صالحین پیش دبستان و دبستان مدرسه منطقه 6 مدارس منطقه 6 نوید صالحین مجتمع آموزشی نوید صالحین پیش دبستان و دبستان مدرسه پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم ابتدایی