درس : فارسی

 

مهارت: حسی- حرکتی و کلامی

شرح فعّالیت: دانش­آموزان در گروه­های خود اقدام به ساخت سازه با توجّه به شخصیت­های داستان چنار و کدوبن کرده و در کلاس به ایفای نقش پرداختند.

مفهوم: ساخت واژگان غیر ساده

شرح فعّالیت: دانش­آموزان با مرتّب کردن قطعات پازل، با واژگان غیر ساده که از ترکیب اسم با پسوند بُن ساخته شده بود، آشنا شدند.

مفهوم: دانش زبانی و واژه آموزی

شرح فعّالیت: دانش­آموزان در گروه­های خود و با توجّه به آنچه در بخش دانش­زبانی و واژه­آموزی کتاب فارسی خود آموخته بودند، اقدام به چینش قطعات دومینو کردند.


درس : ریاضی

مفهوم: اعداد چند رقمی

شرح فعّالیت: دانش­آموزان در گروه­های چندنفره با پرتاب مهره بر روی صفحه­ی بازی اقدام به ساخت عددهای چند رقمی نمودند.

مفهوم: عددهای کسری و مخلوط

شرح فعّالیت: دانش­آموزان با استفاده از آنچه درباره­عددهای کسری بزرگ­تر از واحد و عددهای مخلوط آموخته بودند، اقدام به چینش قطعات پازل لامپی نمودند.

مفهوم: عددهای اعشاری

شرح فعّالیت: دانش­آموزان با ایتفاده از کارت رقم و قرارگیری در جدول ارزش مکانی اقدام به ساخت اعداد اعشاری نمودند.


درس : علوم تجربی

 

مفهوم: روش علمی

شرح فعّالیت: دانش­آموزان با استفاده از مراحل روش علمی اقدام به ساخت فرفره­های چرخان نمودند و به کاوشگری درباره­ی عوامل مؤثر در زمان فرود فرفره­های چرخان پرداختند.

مفهوم: تغییرات در ویژگی­های مواد

شرح فعّالیت: پس از گروه­بندی دانش­آموزان به گروه­های دو نفره، یکی از اعضای گروه تغییری شیمیایی یا فیزیکی در ویژگی­های ماده ایجاد کرد و دیگری از طریق مشاهده به روش علمی، تغییر ایجاد شده را شناسایی نمود.

مفهوم: تغییرات در ویژگی­های مواد

شرح فعّالیت: کارت­هایی که بر روی آن­ها مثال­هایی از تغییرات شیمیایی یا فیزیکی نوشته شده بود، در اختیار دانش­آموزان قرار گرفت و از آن­ها خواسته شد تا آن­ها را به دو دسته­ی تغییرات شیمیایی یا فیزیکی طبقه­بندی کنند.

مفهوم: عدسی و  کاربرد آن

شرح فعّالیت: پس از گروه­بندی دانش­آموزان، عدسی­هایی با ضخامت متفاوت در اختیار آن­ها قرار گرفت و از آن­ها خواسته شد تا نور خورشید را در نقطه­ای متمرکز نمایند.

مفهوم: فسیل و طرز تشکیل آن

شرح فعّالیت: دانش­آموزان در گروه­های خود بقایای باقی­مانده از موجودات زنده را از میان لایه­های خاک پیدا کرده و همانند زمین­شناسان به شناسایی فسیل­های شبیه­سازی شده پرداختند.

مفهوم: خاک و نفوذپذیری آن

شرح فعّالیت: پس از ترکیب سه نوع خاک رس، باغچه و ماسه با آب، سرعت نفوذ آب در این سه نوع خاک بررسی شد.


درس : مطالعات اجتماعی

 

مفهوم: احساسات ما

شرح فعّالیت: دانش­آموزان با توجّه به احساساتی که یک فرد می­تواند تجربه کند، نمونه­ای از ایموجی مرتبط با آن احساس را ساخته و به ابفای نقش با آن نمونه پرداختند.

مفهوم: محیط زیست و راهکارهای حفظ آن

شرح فعّالیت: دانش­آموزان در گروه­های خود اقدام به ساخت روزنامه دیواری و ارائه­ی آن نمودند.