فارسی

 

مفهوم: مسجد و کارکردهای آن

فعالیت: دانش آموزان پس از حضور در مسجد محله و مشاهده ی نماز جماعت، با امام جماعت به گفت و شنود پرداختند.

 

 

مفهوم: مشاغل

فعالیت: دانش آموزان با گردش در محله، با مشاغل مختلف موجود در محله آشنا شدند.

 

 

مفهوم: هنر و هنرمند

فعالیت: دانش آموزان با مشاهده ی مستقیم انواع هنرهای سنتی ایران و مشاهده ی اسلاید هنر و هنرمندان، با انواع هنرهای سنتی مهم ایران آشنا شدند.

 

 

ریاضی

 

مفهوم: عدد و شمارش

فعالیت: دانش آموزان در گروه های دو نفره، سعی کردند روشی پیدا کند تا توپ بیشتری جمع آوری کنند و پس از آن به شمارش آن ها پرداختند.

 

 

مفهوم: اشکال هندسی، گوشه و ضلع

فعالیت: دانش آموزان در حین ساخت اشکال متنوع با ترکیب اشکال هندسی، ویژگی های اشکال هندسی (گوشه و ضلع) را کشف کردند.

 

 

مفهوم: تقارن

فعالیت: دانش آموزان با گروه های دو نفره قرار گرفتند و یکی از اعضای گروه مهره های رنگی را در یک سمت شانه تخم مرغ قرار داد و دیگری سعی نمود با تکمیل نیمه ی دیگر، شکل متقارنی بوجود آورد.

 

 

مفهوم: اعداد سه رقمی

فعالیت: دانش آموزان با ساخت چرتکه ی خوراکی (کیک، چوب شور و پفک حلقه ای)، اعداد سه رقمی را بر روی آن به نمایش در آوردند.

 

 

مفهوم: کسر

فعالیت: دانش آموزان با تقسیم کردن کیک به اندازه های مساوی، با مفهوم تقسیم بندی مساوی بر روی واحد، آشنا شدند.

 

 

مفهوم: عدد و بازنمایی آن با انگشت

فعالیت: عددهای دو رقمی با استفاده از نقش دست بر روی تابلو، بازنمایی شد.

 

 

علوم

 

مفهوم: مشاهده و روش های ثبت مشاهده

فعالیت: دانش آموزان با حضور در پارک، با استفاده از حواس خود به مشاهده محیط پیرامون و ثبت آن پرداختند.

 

 

مفهوم: چرخش زمین و پیدایش روز و شب

فعالیت: دانش آموزان با نگاه کردن از دریچه ی تعبیه شده بر روی جعبه و چرخش دسته که باعث چرخش توپ (زمین) داخل جعبه می شد، اثر نور لامپ (خورشید) را بر روی آن مشاهده کردند.

 

 

مفهوم: رشد و تغییر در ظاهر و توانایی های انسان

فعالیت: دانش آموزان تصاویر دوران نوزادی تا کودکی خود را به کلاس آوردند و در مورد توانایی ها و تغییرات قد و وزن خود گفت و شنود کردند.

 

 

زبان انگلیسی

 

 

مهارت: خواندن و نوشتن اعداد انگلیسی

فعالیت: دانش آموزان اعداد انگلیسی را با بازنمایی تصویری نمایش و ارائه دادند.