فارسی

 

مفهوم: روستا و شهر و مقایسه ی زندگی در آن ها

فعالیت: دانش آموزان پس از گفت و شنود گروهی در مورد ویژگی های شهر و روستا و مقایسه ی زندگی در آن ها، انیمیشن موش شهری و روستایی را مشاهده کردند.

 

 

مهارت: لوحه نویسی

فعالیت: دانش آموزان با گچ بر روی کف حیاط لوحه نویسی کردند.

 

 

 

مفهوم: نشانه ی آ

فعالیت: دانش آموزان پس از یادگیری نشانه ی آ، شکل توخالی نشانه را با قطعات کوچک پر نمودند و سپس اشیایی را از خانه پیدا کردند که با نشانه ی آ شروع می شوند، با خود به کلاس آورده و به هم سالان خود ارائه دادند.

 

 

مفهوم: نشانه ی پ

فعالیت: دانش آموزان پس از یادگیری نشانه ی پ از طریق داستان، دانش آموزان واژه هایی را که با پ شروع می شوند را در قالب نقاشی یا شی به کلاس ارائه دادند.

 

ریاضی

 

مفهوم: عدد و شمارش با چوب خط، دسته بندی

فعالیت: دانش آموزان ابتدا اشکال را دسته بندی کردند و سپس تعداد هر دسته را شمرده و تعداد را با چوب خط نمایش دادند.

 

 

مفهوم: دسته بندی با تعداد مساوی

فعالیت: دانش آموزان سعی کردند اشیای همانندی را در دسته هایی با اندازه ی مساوی، دسته بندی کنند.

 

 

مفهوم: جایگشت اشکال (جدول سودوکو)

فعالیت: دانش آموزان جدول سودوکو را با اشکال هندسی تکمیل نمودند.

 

 

مفهوم: اعداد زوج و فرد

فعالیت: دانش آموزان با قرار گرفتن بر روی محور اعداد، پای خود را به نوبت بر روی اعداد زوج و فرد قرار دادند و ترتیب این اعداد را مشاهده نمودند.

 

 

مفهوم: اعداد دو رقمی

فعالیت: دانش آموزان با استفاده از دسته های ده تایی و یکی و تکمیل جدول ارزش مکانی، اعداد دو رقمی ساختند.

 

علوم

 

مفهوم: هوا و نشانه های آن

فعالیت: دانش آموزان برای درک مفهوم هوا و کشف ویژگی های آن، فعالیت های گوناگونی مانند جابه جا کردن اشیا با فوت کردن، باد کردن بادکنک و رها کردن باد آن، ساخت بادبزن و استفاده از آن، حباب سازی و … را انجام دادند.

 

 

مفهوم: گرما و اثر آن بر مواد

فعالیت: دانش آموزان با لمس صفحات تیره و روشن که در معرض نور خورشید قرار داشتند، به تفاوت جذب گرما در رنگ های مختلف پی بردند.

 

 

مفهوم: سنگ ها

فعالیت: دانش آموزان پس از مشاهده ی مستقیم انواع سنگ و بیان ویژگی ها و تفاوت ها و شباهت های آن ها، به پارک رفته و سنگ جمع آوری نمودند. سپس سنگ های خود را به هر روشی که تشخیص دادند، دسته بندی کردند.

 

 

مفهوم: آب، ویژگی ها و پراکندگی آن در سطح زمین

فعالیت: جهت شناخت ویژگی های آب، دانش آموزان با استفاده از حواس خود چند مایع شفاف را مشاهده و از میان آن ها آب را شناسایی کردند. برای شناخت پراکندگی آب بر روی سطح زمین، آن ها مناطق آبی رنگ را بر روی کره ی زمین، یافتند.

 

قرآن

 

 

مفهوم: دوستی با قرآن

فعالیت: جهت شروع درس قرآن و آشنایی با کتاب قرآن، دانش آموزان در نمازخانه ی مجتمع حاضر شدند و بازی های متنوعی را انجام دادند.

 

هنر و خلاقیت

 

 

مهارت: مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست، به کارگیری ابزار

فعالیت: دانش آموزان با قطعات مقوا و با استفاده از چسب، کلاژ فضای سبز را ساختند.

 

 

مهارت: مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست، به کارگیری ابزار

فعالیت: دانش آموزان تصویر دست خود را با گواش رنگ آمیزی کردند و سپس آن را به شکل یک درخت درآوردند.

 

مهارت های زندگی

 

مهارت: مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست

فعالیت: دانش آموزان با اجرای یک نمایش عروسکی، مفهوم مسئولیت پذیری را درک نمودند.