مهارت:

مهارت شناختی (خوب شنیدن، مفاهیم پایه)

مهارت حسی-حرکتی

 

مفهوم: خط باز و بسته، خط منحنی

شرح فعالیت: نوآموزان مورچه ای را بر‌اساس فرمانی که داده می‌شود (خوب شنیدن) داخل خط باز یا بسته قرار می‌دهند. سپس نوآموزان بر روی خطوط منحنی آموزش دیده، با خلاقیت خود تصویر سازی کردند.

 

مهارت: مهارت شناختی (خوب دیدن، خوب شنیدن)

شرح فعالیت: نوآموزان قصه‌ای نمایشی را با مضمون قدرت مشاهده و سپس در مورد آن گفت و شنود کردند.

 

مهارت: مهارت شناختی (خوب شنیدن، مفاهیم پایه)

 

مفهوم: کم و زیاد

شرح فعالیت: نوآموزان براساس فرمانی که می‌شنوند، تعدادی از چوب‌های دوست خود را به چوب‌های خود اضافه می‌کنند.

 

اهداف:مهارت شناختی، حسی- حرکتی، اجتماعی- ارتباطی

شرح فعالیت: نوآموزان یک دیگر را در مقیاس واقعی بر روی زمین ترسیم می کنند سپس هر کدام آنچه که از بدن خود می داند را بر روی ردِ بدن خود، ترسیم می کنند.

 

مهارت:مهارت حسی- حرکتی

 

مفهوم: محیط اطراف ما

شرح فعالیت: نوآموزان با برش و چسباندن تکه های مقوا، با مفهوم محیط اطراف،  کلاژ ساختند.

 

مهارت: مهارت حسی- حرکتی، شناختی (خوب دیدن، مفاهیم پایه)

 

مفهوم: جانوران

شرح فعالیت: نوآموزان بعد از مطالعه‌ی بصری روی کارت هایی از طبیعت شروع به نقاشی بدون عنوان کردند. در فعالیتی مشابه، نوآموزان جانوران انتخابی خود را به صورت حجمی با خمیر و کاغذ ساختند.

 

مهارت: مهارت شناختی، مهارت کلامی

شرح فعالیت: نوآموز به محل قرار گرفتن مهره‌های روبروی خود دقت می‌کند، سپس هنگامی که چشم او بسته است یک مهره جابجا می‌شود و هنگامی که چشمش را باز کرد حدس می‌زند که کدام مهره جابجا شده است.

 

مهارت: مهارت حسی حرکتی، مهارت شناختی

شرح فعالیت: نوآموز براساس موانعی که مشاهده می کند، حرکت مناسب را انجام می‌دهد.

 

مهارت: مهارت کلامی، مهارت فراشناخت، مهارت خودیاری

شرح فعالیت: نوآموزان با ابزار کار در مناسب مشاغل مختلف و به خصوص ابزار مناسب دانش آموز، آشنا می‌شوند. همچنین کاربرد و نحوه ی استفاده ی ایمن از ابزار دانش آموزی را کشف می کنند.

 

مهارت: مهارت حسی- حرکتی

شرح فعالیت: نوآموزان با ابزار درسی خودشان، عروسک نمایشی انگشتی ساختند.

…تصویر فعالیت 10

 

مفهوم: ویژگی های فصل پاییز

شرح فعالیت: نوآموزان با کسب مهارت کنترل عضلات ظریف، با دورگیری دستِ دوست روبروی خود و برش آن، درخت کاغذی ساختند. سپس با شناختی که از فصل پاییز داشتند، روی آن را با رنگ‌های مناسب فصل، رنگ آمیزی نمودند.

 

مهارت: مهارت شناختی

شرح فعالیت: برای درک مفهوم سنگینی و ساخت ابزاری برای شناخت حرکت، به همراهی نوآموزان، تونلی از لوله‌های دستمال‌کاغذی ساخته شد.

 

مهارت: مهارت حسی- حرکتی

شرح فعالیت: نوآموزان جهت کسب مهارت دوختن و تقویت مهارت عضلات ظریف و هماهنگی چشم با دست، دوخت انجام دادند.

 

مهارت: مهارت شناختی

 

مفهوم: الگو

شرح فعالیت: نوآموزان با ابزارها مختلف شروع به چیدن ریتم و ترتیب الگوی مورد نظر می نمایند.

 

مهارت: مهارت حسی- حرکتی، مهارت فراشناختی، مهارت شناختی

 

مفهوم: ثابت و متحرک

شرح فعالیت: نوآموزان با ابزاری که سازه را ثابت و متحرک می‌کند دست سازه می‌سازند.

 

مهارت: مهارت شناختی، مهارت حسی- حرکتی

شرح فعالیت: شرح نوآموزان بعد از شنیدن قصه ای افسانه ای و تشابه تکه سنگ به پرنده (سیمرغ)، تصویر کشیدن آن پرنده را آغاز کردند.

 

مهارت: مهارت ارتباطی-اجتماعی، مهارت خودیاری

شرح فعالیت: نوآموزان با به کارگیری رفتار و کلام دوستانه ی خود از دوستان خود پذیرایی می کنند.

 

مهارت:  مهارت شناختی، مهارت حسی-حرکتی

شرح فعالیت: نوآموزان به وسیله ی نی، مرکب های روی کاغذ را همراه با فوت  خود روی کاغذ حرکت داده و نقاشی می نمایند. نوآموزان می آموزند با فوت خود می توانند به مرکب روی کاغذ جهت دهند و از زاویه متفاوتی (خیلی نزدیک) تصویرسازی کنند.

 

مهارت: مهارت شناختی، مهارت حسی-حرکتی

شرح فعالیت: شناخت و کسب تجربه ای متفاوت از نقاشی روی ابعادی بزرگتر و موادی متفاوت تر که برای دیدن تصویر کامل نقاشی خود نیاز به زاویه ی دید بزرگتری دارند.

 

مهارت: مهارت خودیاری

 

مفهوم: نظم و پاکیزگی

شرح فعالیت: نوآموزان پس از گفت و شنود پیرامون اهمیت نظم و پاکیزگی، به وسایل کلاس خود، نظم می دهند و کلاس را تمیز می کنند.